1. Η εφαρμογή σε πραγματική κλίμακα ενός καινοτόμου ελκυστικού τροφής με χαμηλό κόστος και φιλικό προς το περιβάλλον (Biodelear) για τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου.

Το έργο έχει ως στόχο τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου με την χρήση ενός καινοτόμου ελκυστικού φιλικού προς το περιβάλλον με την μέθοδο της μαζικής παγίδευσης.

Το καινοτόμο ελκυστικό Biodelear παράγεται με τη γνωστή αντίδραση Maillard η οποία συμβαίνει μεταξύ της ουρίας και αναγωγικών σακχάρων, όπως της φρουκτόζης, κάτω υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
Η αντίδραση Maillard, είναι μια μη-ενζυματική αντίδραση μεταξύ των αμινοξέων και των αναγωγικών σακχάρων, η αντίδραση δε αυτή έχει μελετηθεί εκτενώς κατά την διάρκεια της θερμικής επεξεργασίας των τροφίμων, κατά την οποία δημιουργούνται αρωματικές ουσίες μαζί με τις μελανοϊδίνες υπεύθυνες διά το ρόδισμα των τροφών με οργανοληπτικές ιδιότητες. Οι μελανοϊδίνες είναι άμορφες αζωτούχες πολυμερείς ουσίες χωρίς κανονική δομή και χωρίς συγκεκριμένο μοριακό βάρος, που έχουν ένα έντονο καφέ χρώμα, το οποίο είναι συχνά αντικείμενο εκμετάλλευσης στον τομέα της τεχνολογίας τροφίμων.

Επειδή η παρασκευή του Biodelear βασίζεται στην Maillard αντίδραση που απαντάται σε τεχνικές επεξεργασίας τροφίμων αυτό το καινοτόμο ελκυστικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα στην βιβλιογραφία, υπάρχουν παρόμοια τέτοια προϊόντα που είναι πρόσθετα τροφίμων για τα μηρυκαστικά.

Ο χειρισμός δε του καινοτόμου αυτού ελκυστικού είναι πολύ εύκολος και οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στη χρήση του, δεδομένου ότι μαζί με την μη τοξικότητα του για τον άνθρωπο και το περιβάλλον προσελκύει επιλεκτικά θηλυκά της μύγας της Μεσογείου έχοντας μεγάλη χρονική διάρκεια δράσης.

2. Στόχος είναι η εξάλειψη της χρήσης των εντομοκτόνων, τα οποία είναι τοξικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, γιατί μειώνουν τη βιολογική ποικιλομορφία του περιβάλλοντος, διαταράσσουν την εδαφική ισορροπία, και έτσι κάνουν ένα φυτό πιο ευάλωτο στα επιβλαβή έντομα.

Η εκμηδένιση της χρήσης των εντομοκτόνων θα είναι ευεργετική για τον άνθρωπο και το περιβάλλον σε πολλαπλό επίπεδο με την εφαρμογή του καινοτόμου ελκυστικού Biodelear με την μέθοδο της μαζικής παγίδευσης.

Τα εντομοκτόνα είναι υπεύθυνα για την μείωση της βιολογικής ποικιλότητας στα οικοσυστήματα και κατά συνέπεια κάνουν ένα φυτό πιο ελκυστικό για τα έντομα εχθρούς, τα δε εντομοκτόνα είναι επίσης υπεύθυνα και για τις τοξικές επιδράσεις τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Η βιολογική ποικιλότητα στο οικοσύστημα, όπως στο έδαφος και στην κόμη των οπωρώνων των εσπεριδοειδών θα αξιολογηθεί κατά την χρήση του συμβατικού τρόπου αντιμετώπισης της μύγας της Μεσογείου δηλαδή, με την χρήση των εντομοκτόνων και συγκεκριμένα με την εφαρμογή ψεκασμού καλύψεως, που χρησιμοποιείτε για την προστασία των οπωρώνων των εσπεριδοειδών. Αντίστοιχα, θα αξιολογηθεί η βιολογική ποικιλότητα του οικοσυστήματος κατά την διάρκεια της μαζικής παγίδευσης της μύγας της Μεσογείου με το καινοτόμο ελκυστικό.

Στόχο αποτελεί η «απεξάρτηση» της μεσογειακής γεωργίας από τα φυτοφάρμακα σύμφωνα με την διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ (η ενίσχυση της βιολογικής ποικιλότητας (92/43 ΕΟΚ)) και η εξάλειψη των κατάλοιπων των φυτοφαρμάκων μέσα στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής ή ζωικής προέλευσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2005/396/ΕΚ.

3. Ανάπτυξη μίας υγιούς ολοκληρωμένης και περιβαλλοντικά βιώσιμης τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου στην περιοχή της Μεσογείου, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών.

Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μίας υγιούς ολοκληρωμένης βιώσιμης τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου στην περιοχή της Μεσογείου, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών, μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών.

4. Στο έργο μας η μέγιστη έκταση γεωργικής γης με εσπεριδοειδή που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι τα 12 εκτάρια και το ποσοστό της μείωσης των εντομοκτόνων θα είναι 100%.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στην ενδοχώρα της Χίου σε 12 εκτάρια σε περιβόλια εσπεριδοειδών, χωρίς την χρήση εντομοκτόνων.

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015  και ολοκληρώθηκε την 25η Οκτωβρίου 2019

Περισσότερα