Το Έργο που έχει τίτλο «Η αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου με ένα καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον ελκυστικό με την χρήση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης διά επιβλαβείς οργανισμούς» υλοποιείται με χρηματοδοτική συνδρομή από τα προγράμματα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2014 και θα διαρκέσει πέντε έτη, μέχρι την 1η Ιουνίου του 2019.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.205.454 €
Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1.102.727 €
Συνεισφορά Εταίρων: 1.102.727 €

 

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015  και ολοκληρώθηκε την 25η Οκτωβρίου 2019

Περισσότερα