Το Έργο που έχει τίτλο «Η αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου με ένα καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον ελκυστικό με την χρήση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης διά επιβλαβείς οργανισμούς» υλοποιείται με χρηματοδοτική συνδρομή από τα προγράμματα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2014 και θα διαρκέσει πέντε έτη, μέχρι την 1η Ιουνίου του 2019.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.205.454 €
Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1.102.727 €
Συνεισφορά Εταίρων: 1.102.727 €

 

Σχετικά

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2014 και θα διαρκέσει πέντε έτη, μέχρι την 1η Ιουνίου του 2019.

Περισσότερα