Απογραφικά στοιχεία

18. Με τη χρήση του ελκυστικού Biodelear ποια θεωρείτε ότι είναι τα οφέλη (κλίμακα από το 1 έως το 5, με 5 έχοντας τα μεγαλύτερα οφέλη):

After-life plan

alterlifebanner