Απογραφικά στοιχεία

10. Κατατάξτε τις παρακάτω καλλιεργητικές πρακτικές ανάλογα με το ποσό συχνά τις εφαρμόζετε από 1-5
32. Με τη χρήση του ελκυστικού Biodelear ποια θεωρείτε ότι είναι τα οφέλη
(κλίμακα από το 1 έως το 5, με 5 έχοντας τα μεγαλύτερα οφέλη):

After-life plan

alterlifebanner