Το πρόγραμμα Life-Biodelear συμμετείχε στο European Pesticide Residues Workshop 2016, το οποίο έλαβε χώρα στις 24-27 Μαϊου 2016, στη Λεμεσό της Κύπρου. Η παρουσίαση είχε ως τίτλο «Addressing Med fly with an innovative and environment friendly attractant through an Integrated Pest Management Strategy».

Με βάση τα έως τώρα αποτελέσματα έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία και ανάλυση 300 δειγμάτων καρπών εσπεριδοειδών σύμφωνα με την οδηγία 91972/2003. Τα δείγματα αναλύθηκαν με μια πολύ-υπολειμματική αναλυτική μέθοδο ικανή για τον προσδιορισμό 334 δραστικών ουσιών και 18 ρυθμιστών ανάπτυξης. Με τις έως τώρα μετρήσεις έχει αποδοθεί το προφίλ των πειραματικών αγρών όσον αφορά τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών δράσεων.

 

 

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015  και ολοκληρώθηκε την 25η Οκτωβρίου 2019

Περισσότερα