Το πρόγραμμα Life-Biodelear συμμετείχε στο συνέδριο Eurosoil 2016, το οποίο έλαβε χώρα στις 16-21 Οκτωβρίου 2016, στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. Η παρουσίαση είχε ως τίτλο «Effects on the soil quality in an ecological control of the Medfly (Ceratitis capitata) with the use of the attractant BIODELEAR».

 Έως τώρα στις πιλοτικές περιοχές του έργου έχουν αναλυθεί περίπου 150 δείγματα εδάφους τα οποία ελήφθησαν κάτω από τη κόμη των δένδρων και ανάμεσα στις σειρές δέντρων από βάθη 0-10 cm και 0-30 cm. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότερες από τις πιλοτικές περιοχές είναι φτωχές σε οργανική ουσία και άζωτο, έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε διαθέσιμο Ρ, υψηλές ποσότητες Ca, Mg, επαρκή CEC, και χαμηλή περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία. Παρ όλα αυτά τα εδάφη είναι εμπλουτισμένα σε Cu λόγω των φυτοπροστατευτικών μέτρων που λαμβάνονται στην περιοχή, η δε μικροβιακή βιομάζα βρέθηκε να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή που ελήφθησαν τα εδαφολογικά δείγματα. Το έργο, με την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών εδάφους, θα προτείνει εναλλακτικές καλλιεργητικές πρακτικές για τη διαχείριση του εδάφους των οπωρώνων που σχετίζονται με την προστασία από την Μύγα της μεσογείου ώστε να βελτιωθεί η γονιμότητα του εδάφους, η παραγωγή και η ποιότητα του προϊόντος.

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015  και ολοκληρώθηκε την 25η Οκτωβρίου 2019

Περισσότερα