Εισαγωγή

 


Το BIODELEAR αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS) για μια αειφόρο γεωργική ανάπτυξη με τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) απουσία των εντομοκτόνων, δηλαδή χρησιμοποιώντας την τεχνική της μαζικής παγίδευσης με ένα νέο ελκυστικό που δεν είναι τοξικό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον ώστε να εφαρμόζεται σε εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις της Μεσογείου.

 Συνέχιση ανάγνωσης


Την Τρίτη 8 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αγροτών και γεωπόνων της Χίου στους πειραματικούς αγρούς του προγράμματος LIFE-Biodelear. Κατά την επίσκεψή τους οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, από επιστήμονες της ερευνητικής ομάδας του «LIFE-Biodelear», για την αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης, τη σημασία της μεθόδου για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των καταναλωτών νωπών φρούτων, αλλά και για τις προϋποθέσεις της εφαρμογής της. Επίσης, πραγματοποιήθηκε και επίδειξη της λειτουργίας και της χρήσης των σημαντικότερων παγίδων ενηλίκων για τη μύγα της Μεσογείου.

Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για όλες τις παραμέτρους που παρακολουθούνται και αξιολογούνται στο έργο LIFE-Biodelear, όπως η παρακολούθηση των πληθυσμού του εντόμου, οι μελέτες υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και φυτορρυθμιστικών ουσιών στους καρπούς των εσπεριδοειδών, η μελέτη της βιοποικιλότητας και οι εδαφολογικές αναλύσεις.

Στόχος της ενημερωτικής επίσκεψης ήταν η ευαισθητοποίηση του αγροτικού κόσμου σχετικά με τη δυνατότητα που τους παρέχει το ελκυστικό Life-Βiodelear, η οποία σχετίζεται με την αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου με ένα φθηνό και φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο ελκυστικό, ενώ ταυτόχρονα παρέχει την ταυτόχρονη καταγραφή περιβαλλοντικών παραμέτρων οι οποίες συνδράμουν στην ολοκληρωμένη απόδοση του οικολογικού αποτυπώματος της περιοχής του Κάμπου.

 

Εταίροι

 

Με τη συμμετοχή του
οικονομικού οργάνου LIFE της  Ε.Ε 

δικαιούχος συντονιστής :

Πληροφορίες

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2014 και θα διαρκέσει πέντε έτη, μέχρι την 1η Ιουνίου του 2019.

Περισσότερα