Εισαγωγή

 


Το BIODELEAR αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS) για μια αειφόρο γεωργική ανάπτυξη με τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) απουσία των εντομοκτόνων, δηλαδή χρησιμοποιώντας την τεχνική της μαζικής παγίδευσης με ένα νέο ελκυστικό που δεν είναι τοξικό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον ώστε να εφαρμόζεται σε εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις της Μεσογείου.

 Συνέχιση ανάγνωσης


Το πρόγραμμα Life-Biodelear συμμετείχε στο European Pesticide Residues Workshop 2016, το οποίο έλαβε χώρα στις 24-27 Μαϊου 2016, στη Λεμεσό της Κύπρου. Η παρουσίαση είχε ως τίτλο «Addressing Med fly with an innovative and environment friendly attractant through an Integrated Pest Management Strategy».

Με βάση τα έως τώρα αποτελέσματα έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία και ανάλυση 300 δειγμάτων καρπών εσπεριδοειδών σύμφωνα με την οδηγία 91972/2003. Τα δείγματα αναλύθηκαν με μια πολύ-υπολειμματική αναλυτική μέθοδο ικανή για τον προσδιορισμό 334 δραστικών ουσιών και 18 ρυθμιστών ανάπτυξης. Με τις έως τώρα μετρήσεις έχει αποδοθεί το προφίλ των πειραματικών αγρών όσον αφορά τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών δράσεων.

 

 

Εταίροι

 

Με τη συμμετοχή του
οικονομικού οργάνου LIFE της  Ε.Ε 

δικαιούχος συντονιστής :

Πληροφορίες

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2014 και θα διαρκέσει πέντε έτη, μέχρι την 1η Ιουνίου του 2019.

Περισσότερα