Εισαγωγή

 


Το BIODELEAR αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS) για μια αειφόρο γεωργική ανάπτυξη με τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) απουσία των εντομοκτόνων, δηλαδή χρησιμοποιώντας την τεχνική της μαζικής παγίδευσης με ένα νέο ελκυστικό που δεν είναι τοξικό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον ώστε να εφαρμόζεται σε εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις της Μεσογείου.

 Συνέχιση ανάγνωσης


Το πρόγραμμα Life-Biodelear συμμετείχε στο 9th International Conference on Intergrated Fruit Production, το οποίο έλαβε χώρα στις 4-8 Σεπτεμβρίου 2016, στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Η παρουσίαση είχε ως τίτλο «Mass trapping of Ceratitis capitata using the new attractant BIODELEAR».

Με βάση τα έως τώρα αποτελέσματα, η μαζική παγίδευση με το ελκυστικό BIODELEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την καταπολέμηση της Ceratitis capitata, για τη μείωση της προσβολής των καρπών των εσπεριδοειδών ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των αρθροπόδων.

 

After-life plan

alterlifebanner

Εταίροι

 

Με τη συμμετοχή του
οικονομικού οργάνου LIFE της  Ε.Ε 

δικαιούχος συντονιστής :

Πληροφορίες

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015  και ολοκληρώθηκε την 25η Οκτωβρίου 2019

Περισσότερα