Εισαγωγή

 


Το BIODELEAR αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS) για μια αειφόρο γεωργική ανάπτυξη με τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) απουσία των εντομοκτόνων, δηλαδή χρησιμοποιώντας την τεχνική της μαζικής παγίδευσης με ένα νέο ελκυστικό που δεν είναι τοξικό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον ώστε να εφαρμόζεται σε εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις της Μεσογείου.

 Συνέχιση ανάγνωσης


Η πρώτη έκθεση (Inception Report)  του προγράμματος LIFE- Biodelear προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατέθηκε στις 19 Ιουνίου 2015 και αποτελεί μία ολοκληρωμένη καταγραφή της προόδου των δράσεων του προγράμματος για το διάστημα 01/06/2014- 28/02/2015. Από την καταγραφή αυτή απορρέουν σημαντικά  συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων και την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων του προγράμματος βάσει προγραμματισμού και δεδομένου χρονοδιαγράμματος.

Διαβάστε ή κατεβάστε το report(LIFEINCEPTIONREPORT.pdf)LIFEINCEPTIONREPORT.pdf)

Εταίροι

 

Με τη συμμετοχή του
οικονομικού οργάνου LIFE της  Ε.Ε 

δικαιούχος συντονιστής :

Πληροφορίες

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2014 και θα διαρκέσει πέντε έτη, μέχρι την 1η Ιουνίου του 2019.

Περισσότερα