Εισαγωγή

 


Το BIODELEAR αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS) για μια αειφόρο γεωργική ανάπτυξη με τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) απουσία των εντομοκτόνων, δηλαδή χρησιμοποιώντας την τεχνική της μαζικής παγίδευσης με ένα νέο ελκυστικό που δεν είναι τοξικό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον ώστε να εφαρμόζεται σε εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις της Μεσογείου.

 Συνέχιση ανάγνωσης


To έργο LIFE-BIODELEAR συμμετείχε στο 10th International Symposium of Fruit Files of Economic Importance το οποίο πραγματοποιήθηκε στην πόλη Tapachula του Μεξικού στις 23-27 Απριλίου 2018 http://www.10isffei.org

Στόχοι τον συγκεκριμένων συνεδρίων είναι η συγκένρτωση επιστημόνων, ερευνητών και φορέων που εμπλέκονται σε υπηρεσίες φυτοπροστασίας και σε φυτοϋγειονομικά επιχειρησιακά προγράμματα προκειμένου να μοιραστούν τις γνώσεις, τις τεχνολογίες και τις εμπειρίες τους σχετικά με τις μύγες των φρούτων.
Οι κύριου επιστημονικοί τομείς που καλύφθηκαν ήταν:

Βιολογία, Οικολογία, Φυσιολογία και Συμπεριφορά

Ταξινόμηση και Μορφολογία Γενετική και Βιοτεχνολογία

Χημική Οικολογία και Προσέλκυση

Αξιολόγηση κινδύνου, Καραντίνα και μετά τη συγκομιδή Τεχνική αποστειρωμένου εντόμου

Φυσικοί Εχθροί και Βιολογικός Έλεγχος

Άλλες μέθοδοι ελέγχου

ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και προγράμματα δράσης σε ολόκληρη την περιοχή 

κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα των προγραμμάτων δράσης

300 συμμετέχοντες από 62 χώρες παρακολούθησαν το σενέδριο.

Την δεύτερη μέρα του συνεδρίου, Δευτέρα 24 Απριλίου 2018, ο καθηγητής Νικόλαος Κουλούσης είχε τη δυνατότητα να  μιλήσει και να παρουσιάσει το έργο του LIFE-BIODELEAR «Η αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου με ένα καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον ελκυστικό με τη χρήση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης δια επιβλαβείς οργανισμούς»  στου συμμετέχοντες του συνεδρίου.

Εταίροι

 

Με τη συμμετοχή του
οικονομικού οργάνου LIFE της  Ε.Ε 

δικαιούχος συντονιστής :

Πληροφορίες

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2014 και θα διαρκέσει πέντε έτη, μέχρι την 1η Ιουνίου του 2019.

Περισσότερα