Εισαγωγή

 


Το BIODELEAR αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS) για μια αειφόρο γεωργική ανάπτυξη με τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) απουσία των εντομοκτόνων, δηλαδή χρησιμοποιώντας την τεχνική της μαζικής παγίδευσης με ένα νέο ελκυστικό που δεν είναι τοξικό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον ώστε να εφαρμόζεται σε εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις της Μεσογείου.

 Συνέχιση ανάγνωσης


 To Life – Biodelear, συμμετείχε στην ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε το Πράσινο Ταμείο και η Greek LIFE Task Force για το Πρόγραμμα Life και τον Αγροτικό Τομέα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ την 1η Ιουνίου 2018.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των 5 χρηματοδοτικών προγραμμάτων που συμπεριλαμβάνουν τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης καθώς επίσης, και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 22 ώριμων, προσφάτως ολοκληρωμένων αλά και τρέχων έργων LIFE  τα οποία σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα.

Στο Β μέρος της ημερίδας που αφορούσε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έργων LIFE και τις ευκαιρίες αξιοποίησης  τους , ο καθηγητής,  εντομολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Νικόλαος Παπαδόπουλος -  παρουσίασε τα αποτελέσματα που υπάρχουν μέχρι αυτή την στιγμή για το έργο του Life – Biodelear, δίνοντας έμφαση στο ότι το κλειδί του πολυδιάστατου και πολυσύνθετου προβλήματος της αντιμετώπισης της μύγας της Μεσογείου είναι η συνεχή παρακολούθηση των πληθυσμών του εντόμου (εποχικά και χωρικά).  ¨Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τόσο για την βιολογική καταπολέμηση της μύγας της Μεσογείου με την χρήση του ελκυστικού BIodelear όσο και για την διατήρηση της βιοποικιλότητας¨ τόνισε ο καθηγητής. Κατά την παρουσίασή του έγινε σαφές, πως μέσα από το πρόγραμμα Life-Biodelear ¨η αντιμετώπιση του εντόμου βασίζεται δτην ανάπτυξη μιας λεπτομερής στρατηγικής που συμπεριλαμβάνει επιπλέον μέτρα για τη διατήρηση χαμηλών πληθυσμών του εντόμου¨.
Η ανταπόκριση του κοινού ήταν πολύ θερμή και κατά την διάρκεια της συζήτησεις υπήρξε πλήθος ερωτήσεων, με σκοπό την μεγαλύτερη εξάντληση πληροφοριών για την δράση του ελκυστικού Biodelear. 
Δέιτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.lifetaskforce.gr/el/nea/297-life-a-life

Εταίροι

 

Με τη συμμετοχή του
οικονομικού οργάνου LIFE της  Ε.Ε 

δικαιούχος συντονιστής :

Πληροφορίες

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2014 και θα διαρκέσει πέντε έτη, μέχρι την 1η Ιουνίου του 2019.

Περισσότερα