Εισαγωγή

 


Το BIODELEAR αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS) για μια αειφόρο γεωργική ανάπτυξη με τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) απουσία των εντομοκτόνων, δηλαδή χρησιμοποιώντας την τεχνική της μαζικής παγίδευσης με ένα νέο ελκυστικό που δεν είναι τοξικό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον ώστε να εφαρμόζεται σε εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις της Μεσογείου.

 Συνέχιση ανάγνωσης


Το πρόγραμμα Life-Biodelear προβλήθηκε στην «63η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς» από 27 Απριλίου έως 14 Μαϊου 2017.

Στην έκθεση συμμετείχε ως εκθέτης το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Στο περίπτερο του αναρτήθηκαν posters τους Life-Biodelear και μοιράστηκαν ενημερωτικά φυλλάδια του έργου στους επισκέπτες της έκθεσης.

63η Ανθοκομική ...
63η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς 63η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
63η Ανθοκομική ...
63η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς 63η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
63η Ανθοκομική ...
63η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς 63η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
anthokomiki1
anthokomiki1 anthokomiki1
anthokomiki2
anthokomiki2 anthokomiki2
anthokomiki3
anthokomiki3 anthokomiki3
anthokomiki4
anthokomiki4 anthokomiki4
anthokomikiex
anthokomikiex anthokomikiex
   

Εταίροι

 

Με τη συμμετοχή του
οικονομικού οργάνου LIFE της  Ε.Ε 

δικαιούχος συντονιστής :

Πληροφορίες

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2014 και θα διαρκέσει πέντε έτη, μέχρι την 1η Ιουνίου του 2019.

Περισσότερα