Εισαγωγή

 


Το BIODELEAR αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS) για μια αειφόρο γεωργική ανάπτυξη με τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) απουσία των εντομοκτόνων, δηλαδή χρησιμοποιώντας την τεχνική της μαζικής παγίδευσης με ένα νέο ελκυστικό που δεν είναι τοξικό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον ώστε να εφαρμόζεται σε εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις της Μεσογείου.

 Συνέχιση ανάγνωσης


biodelearparousiasiΤο πρόγραμμα Life-Biodelear παρουσιάστηκε στην «Ετήσια Συνάντηση Εργαστηρίων Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων και των Αρμοδίων Αρχών», η οποία διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ και έλαβε χώρα στους χώρους του Ινστιτούτου την 1η Δεκεμβρίου 2016. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου, καθώς και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ), τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και από Εργαστήρια Ελέγχου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων.

 

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον όλων των συμμετεχόντων σχετικά με το πρόγραμμα Life-Biodelear. Ιδιαίτερα τονίστηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιων φιλικών μεθόδων καταπολέμησης της Μύγας της Μεσογείου, ιδιαίτερα στην περιοχή της Πελοποννήσου στην οποία τα εσπεριδοειδή καλλιεργούνται σε ευρεία κλίμακα

 

.

Εταίροι

 

Με τη συμμετοχή του
οικονομικού οργάνου LIFE της  Ε.Ε 

δικαιούχος συντονιστής :

Πληροφορίες

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2014 και θα διαρκέσει πέντε έτη, μέχρι την 1η Ιουνίου του 2019.

Περισσότερα