Το πρόγραμμα Life-Biodelear συμμετείχε στο 9th International Conference on Intergrated Fruit Production, το οποίο έλαβε χώρα στις 4-8 Σεπτεμβρίου 2016, στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Η παρουσίαση είχε ως τίτλο «Mass trapping of Ceratitis capitata using the new attractant BIODELEAR».

Με βάση τα έως τώρα αποτελέσματα, η μαζική παγίδευση με το ελκυστικό BIODELEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την καταπολέμηση της Ceratitis capitata, για τη μείωση της προσβολής των καρπών των εσπεριδοειδών ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των αρθροπόδων.

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Το Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών του ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ",σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο υλοποιούν το πρόγραμμα ΒIODELEAR LIFE13 ENV/GR/000414 με τίτλο "Addressing Med Fly with an innovative and environment friendly attractant through an Integrated Pest Management Strategy" στη νήσο Χίο,που χρηματοδοτείται  από την Ευρωπαική Ένωση και επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Ερευνητή,Δρ. Β.Μαυραγάνη.

Περισσότερα: Ημερίδα:"Έργο Biodelear στη νήσο Χίο(Life13 ENV/GR/000414)"

Κυκλοφόρησε το 1ο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος Life-Biodelear, το οποίο περιγράφει τους στόχους του έργου, καθώς και την εξέλιξη των δράσεων.

Περισσότερα: Ενημερωτικό δελτίο Life-Biodelear

Τα πρώτα ενημερωτικά φυλλάδια του προγράμματος δημιουργήθηκαν το Νοέμβριο του 2015 και διανεμήθηκαν για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της έκθεσης Agrotica.

Περισσότερα: Φυλλάδιο Έργου

Η πρώτη έκθεση (Inception Report)  του προγράμματος LIFE- Biodelear προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατέθηκε στις 19 Ιουνίου 2015 και αποτελεί μία ολοκληρωμένη καταγραφή της προόδου των δράσεων του προγράμματος για το διάστημα 01/06/2014- 28/02/2015. Από την καταγραφή αυτή απορρέουν σημαντικά  συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων και την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων του προγράμματος βάσει προγραμματισμού και δεδομένου χρονοδιαγράμματος.

Διαβάστε ή κατεβάστε το report(LIFEINCEPTIONREPORT.pdf)LIFEINCEPTIONREPORT.pdf)

Τοποθετήθηκαν οι πινακίδες ενημέρωσης των κατοίκων στους πειραματικούς αγρούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Life-Biodelear. Στις πινακίδες αναγράφονται τα βασικά στοιχεία του έργου (διάρκεια, εταίροι, χρηματοδότηση), καθώς και μια σύντομη περιγραφή του  προγράμματος.

17 ΙΟΥΛ 2015

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Ομήρειο η Ενημερωτική Εσπερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος LIFE­-BIODELEAR.

Περισσότερα: Οι οπωρώνες του Κάμπου, στο πρόγραμμα Life-Biodelear

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015  και ολοκληρώθηκε την 25η Οκτωβρίου 2019

Περισσότερα