Τα πρώτα ενημερωτικά φυλλάδια του προγράμματος δημιουργήθηκαν το Νοέμβριο του 2015 και διανεμήθηκαν για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της έκθεσης Agrotica.

 

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015  και ολοκληρώθηκε την 25η Οκτωβρίου 2019

Περισσότερα