Η πρώτη έκθεση (Inception Report)  του προγράμματος LIFE- Biodelear προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατέθηκε στις 19 Ιουνίου 2015 και αποτελεί μία ολοκληρωμένη καταγραφή της προόδου των δράσεων του προγράμματος για το διάστημα 01/06/2014- 28/02/2015. Από την καταγραφή αυτή απορρέουν σημαντικά  συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων και την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων του προγράμματος βάσει προγραμματισμού και δεδομένου χρονοδιαγράμματος.

Διαβάστε ή κατεβάστε το report(LIFEINCEPTIONREPORT.pdf)LIFEINCEPTIONREPORT.pdf)

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015  και ολοκληρώθηκε την 25η Οκτωβρίου 2019

Περισσότερα