Ένα απλοποιημένo βιβλίο-οδηγός για αγρότες σχετικά με την αντιμετώπιση για τον έλεγχο της Μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) παρουσιάζοντας την ολοκληρωμένη Μεσογειακή στρατηγική για τη χορήγηση του καινοτόμου ελκυστικό Biodelear.

Η συγγραφή και η έκδοση του απλοποιημένου οδηγού για τους αγρότες μεταφράστηκε σε πέντε διαφορετικές γλώσσες.

guidebook

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015  και ολοκληρώθηκε την 25η Οκτωβρίου 2019

Περισσότερα