Η χάραξη πολιτικής είναι η διαδικασία με την οποία η ερευνητική ομάδα του Life Biodelear μεταφράζει το όραμα σε προγράμματα και δράσεις για την επίτευξη των «αποτελεσμάτων» στον πραγματικό κόσμο. Οι περιβαλλοντικές πολιτικές περιλαμβάνουν μια δέσμευση για συνεχή μέτρηση και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων που όταν μετρήθηκαν έδειξαν βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

policymakereportel

 

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015  και ολοκληρώθηκε την 25η Οκτωβρίου 2019

Περισσότερα