Η χάραξη πολιτικής είναι η διαδικασία με την οποία η ερευνητική ομάδα του Life Biodelear μεταφράζει το όραμα σε προγράμματα και δράσεις για την επίτευξη των «αποτελεσμάτων» στον πραγματικό κόσμο. Είναι ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής, δηλαδή παρέχει σχετικές πληροφορίες στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σχετικά με την ανάπτυξη των στόχων του έργου που αφορά την οικονομική ανάπτυξη.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

 policymakersel

 

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015  και ολοκληρώθηκε την 25η Οκτωβρίου 2019

Περισσότερα