Η ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την καθοδήγηση του καθηγητή Νικόλαου Κουλούση, δημιούργησε οδηγίες με την βοήθεια δύο ενημερωτικών εντύπων :


• Στο ένα έντυπο παρουσιάζεται η χρήση της παγίδας McPhail και Jackson για την παρακολούθηση της μύγας της Μεσογείου. Στόχος ήταν η ορθή χρήση των παγίδων από τους αγρότες με σκοπό την έγκυρη διαπίστωση της παρουσίας της μύγας της Μεσογείου για την λήψη μέτρων καταπολέμησης και εφαρμογή της μαζικής παγίδευσης με το ελκυστικό Biodelear.
Εδώ μπορείς να διαβάσεις

• Στο δεύτερο έντυπο γίνεται επιγραμματική αναφορά στο ελκυστικό Biodelear, επεξηγείται τι είναι η μαζική παγίδευση και δίνονται οδηγίες για το πως λειτουργεί μια παγίδα McPhail. Τέλος αναφέρεται πως γίνεται η καταπολέμηση της μύγας της Μεσογείου με την χρήση παγίδας McPhail που εμπεριέχει το ελκυστικό Biodelear. 

Εδώ μπορείς να διαβάσεις

 

amcjac1

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015  και ολοκληρώθηκε την 25η Οκτωβρίου 2019

Περισσότερα