Η δημιουργία του Layman’s Report πραγματοποιήθηκε όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Life-Biodelear. Στην ουσία πρόκειται για ένα έντυπο που περιλαμβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες για το έργο Life σχετικά με ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS) για μια αειφόρο γεωργική ανάπτυξη με τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) απουσία των εντομοκτόνων, δηλαδή χρησιμοποιώντας την τεχνική της μαζικής παγίδευσης με ένα νέο ελκυστικό που δεν είναι τοξικό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον ώστε να εφαρμόζεται σε εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις της Μεσογείου.
Στόχος του είναι η προβολή του έργου σε ενδιαφερόμενα μέλη, οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ώστε να ενημερωθούν για το πρόγραμμα σε ένα σύντομο και ευανάγνωστο κείμενο.

Εδώ
μπορείς να διαβάσεις το layman’s report

 

layman2

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015  και ολοκληρώθηκε την 25η Οκτωβρίου 2019

Περισσότερα