Ανάμεσα στους κύριους στόχους του LIFE-BIODELEAR βρίσκονται και η ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικων προϊόντων στους καρπούς των εσπεριδοειδών, αλλά και η επίδραση τόσο των συμβατικών όσο και των εναλλακτικών καλλιεργητικών πρακτικών στη γονιμότητα και την ποιότητα του εδάφους.

Η ερευνητική ομάδα του έργου δημοσίευσε τα έως τώρα παραγόμενα αποτελέσματα στο Integrated Control in Citrus Fruit Crops IOBC-WPRS Bulletin, Vol. 132, 2018 pp. 186-191:


Monitoring of pesticide residues in citrus fruits and soil properties under the framework of the developing of an integrated pest management strategy (IPMS) for the sustainable management
for the control of medfly (Ceratitis capitata) LIFE BIODELEAR (LIFE13 ENV/GR/000414)
E. Bempelou, M. Kiousi, C. Anagnostopoulos, P. Malatou, K. Liapis, V. Kavvadias, Z. Ioannou, S. Theocharopoulos, N. Papadopoulos, N. Koulousis & V. Mavragannis

monitoringpesticide

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015  και ολοκληρώθηκε την 25η Οκτωβρίου 2019

Περισσότερα