Παρακολούθηση των κοινωνικών-οικονομικών επιπτώσεων του έργου.

Κατά την διάρκεια των 60 μηνών της περιόδου του έργου η δράσης Γ2 θα είναι ενεργή και θα ενημερώνεται με ειδικούς δείκτες έτσι ώστε να πραγματοποιείτε η παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου.

Ο υπεύθυνος εταίρος θα πραγματοποιεί έρευνες επικεντρωμένες σε κύριες ομάδες-στόχους, έτσι ώστε γίνεται η έγκαιρη καταγραφή των ειδικών δεικτών για την παραπάνω παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου. 

 


Δράση Γ1 : Περιβαλλοντικές επιπτώσεις  <- Πίσω   Εμπρός-> Δράση Δ1 : Διάδοση του Έργου.

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Κατάλογος δράσεων

Χρονοδιάγραμμα

Δράση A1: Παραγωγή των Παγίδων και Ελκυστικών

Δράση A2: Προπαρασκευαστικές μετρήσεις δεικτών των περιοχών που θα πραγματοποιηθεί στο έργο.

Δράση B1.: Εφαρμογή του καινοτόμου ελκυστικού σε πιλοτική κλίμακα

Δράση B2: Εφαρμογή του καινοτόμου υλικού σε μεγάλη κλίμακα.

Δράση Γ1: Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος

Δράση Γ2: Παρακολούθηση των κοινωνικών-οικονομικών επιπτώσεων του έργου.

Δράση Δ1: Διάδοση του Έργου και των αποτελεσμάτων αυτού.

Δράση Δ2: Το Επικοινωνιακό Σχέδιο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος LIFE BIODELEAR

Δράση E1: Διαχείριση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ –ΙΕΑ (SSIA)

Δράση E2: Παρακολούθηση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΕΑ (SSIA)