Εφαρμογή του καινοτόμου υλικού με την μαζική παγίδευση της μύγας της Μεσογείου σε μεγάλη κλίμακα.

Η δράση θα διαρκέσει δύο έτη και ο κύριος στόχος της είναι η εφαρμογή της ολοκληρωμένης στρατηγικής (ΟΣ) που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της δράσης Β1. Η (ΟΣ) θα επεκταθεί έτσι ώστε να καλυφθεί η περιοχή της Μεσογείου με την αποτελεσματική μελέτη των δεικτών έτσι ώστε μια ολοκληρωμένη Μεσογειακή στρατηγική θα αναπτυχθεί.

Η δράση Β2 θα πραγματοποιηθεί σε 10 εκτάρια εσπεριδοειδή για τα δύο διαδοχικά έτη (2017 και 218), με βάση την καλύτερη απόδοση από την πιλοτική δοκιμή της δράσης Β1.

Με παρόμοιο τρόπο όπως και στη δράση Β1 τα εσπεριδοειδή των 10 εκταρίων θα επιλεγούν από την προσέγγιση των φορέων με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό των Εσπεριδοειδών της Χίου (350 καλλιεργητές εσπεριδοειδών) για την εφαρμογή της προστασίας από την μύγα της Μεσογείου σε ένα αντιπροσωπευτικό οπωρώνα εσπεριδοειδών..

Όλες οι παγίδες στη δράση Β2 θα τοποθετηθούν κατά τον ίδιο τρόπο και οι ίδιες παράμετροι θα μετρηθούνε όπως και στην Δράση Β1

1. Έλεγχος και μέτρηση των αρσενικών / θηλυκών πληθυσμούς τις μύγες της Μεσογείου καθώς και μετρήσεις έντομα μη-στόχους που προσελκύονται από το καινοτόμο ελκυστικό <<Biodelear>> και από εμπορικά προϊόντα (BioLure και Capilure) σε όλες τις παγίδες
2. Εκτίμηση προσβολής των εσπεριδοειδών
3. Συλλογή και ανάλυσης δειγμάτων εδάφους
4.Έλεγχος και μέτρηση της βιολογικής ποικιλότητας στα δύο χρόνια προστασίας των οπωρώνων εσπεριδοειδών από την μύγα της Μεσογείου.
5. Διεκπεραίωση της ολοκληρωμένης στρατηγικής πριν από την έναρξη της δράσης Β2.
6. Οι επιβεβαιωτικές δοκιμές για να εξακριβωθεί η απουσία των φυτοφαρμάκων στην περιοχή των 10 εκταρίων του οπωρώνα των εσπεριδοειδών.

 


Δράση Β1 :Εφαρμογή σε πιλοτική κλίμακα. <- Πίσω   Εμπρός-> Δράση Γ1 : Παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Κατάλογος δράσεων

Χρονοδιάγραμμα

Δράση A1: Παραγωγή των Παγίδων και Ελκυστικών

Δράση A2: Προπαρασκευαστικές μετρήσεις δεικτών των περιοχών που θα πραγματοποιηθεί στο έργο.

Δράση B1.: Εφαρμογή του καινοτόμου ελκυστικού σε πιλοτική κλίμακα

Δράση B2: Εφαρμογή του καινοτόμου υλικού σε μεγάλη κλίμακα.

Δράση Γ1: Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος

Δράση Γ2: Παρακολούθηση των κοινωνικών-οικονομικών επιπτώσεων του έργου.

Δράση Δ1: Διάδοση του Έργου και των αποτελεσμάτων αυτού.

Δράση Δ2: Το Επικοινωνιακό Σχέδιο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος LIFE BIODELEAR

Δράση E1: Διαχείριση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ –ΙΕΑ (SSIA)

Δράση E2: Παρακολούθηση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΕΑ (SSIA)