Το έργο Life-Biodelear συμμετείχε στο IOBC/WPRS Meeting on Citrus Pests, Diseases and Weeds, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια της Ισπανίας στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2017.

https://iobc-citrus2017.webs.upv.es/

To Διεθνές αυτό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Universitat Politècnica de València, Instituto Agroforestal Mediterráneo.

Στόχος του ήταν η προώθηση της συζήτησης και ενημέρωσης καίριων ερευνητικών θεμάτων σχετικά με την εξέλιξη των προγραμμάτων IPM στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών στις Μεσογειακές χώρες.

Οι κύριοι επιστημονικοί τομείς που καλύφθηκαν ήταν:

  • Αντιμετώπιση των εχθρών των εσπεριδοειδών
  • Στρατηγικές και μέθοδοι βιολογικής καταπολέμησης
  • Ασθένειες και ζιζάνια των εσπεριδοειδών

Περισσότερα: Το έργο Life-Biodelear στο IOBC/WPRS Meeting on Citrus Pests, Diseases and Weeds

Στα πλαίσια της εξυγίανσης των αγρών τον Ιούλιο του 2017 πραγματοποιήθηκε συλλογή και απομάκρυνσή όλων των πεσμένων καρπών στους οπωρώνες τους με στόχο τη μείωση του πληθυσμού της μύγας της Μεσογείου (Ceratitia capitata).

sanitation1
sanitation1 sanitation1
sanitation2
sanitation2 sanitation2
sanitation3
sanitation3 sanitation3
sanitation4
sanitation4 sanitation4

Κατά την χρονική περίοδο Μάιος-Ιούνιος 2017 πραγματοποιήθηκε η προπαρασκευαστική αξιολόγηση της εδαφόβιας βιοποικιλότητας και στη συνέχεια η αξιολόγηση της δενδρόβιας βιοποικιλότητας των αρθροπόδων των νέων αγροτεμαχίων των εσπεριδοειδών που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της διεξαγωγής των πειραμάτων μεγάλης κλίμακας.

 

Η μαζική παγίδευση με το ελκυστικό Biodelear επεκτάθηκε σε συνολική έκταση 120 στρεμμάτων με ανάρτηση και παρακολούθηση νέων παγίδων στο σύνολο των πειραματικών οπωρώνων.

Η στρατηγική, η πορεία και οι στόχοι του έργου LIFE-BIODELEAR παρουσιάστηκαν σε ολοσέλιδη καταχώρηση στο περιοδικό ΔΗΜΗΤΡΑ, ΤΕΥΧΟΣ 17, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017.

dimitramagazine
dimitramagazine dimitramagazine
dimitramagazine...
dimitramagazine1 dimitramagazine1

Kατεβάστε,διαβάστε την δημοσίευση

Την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε η τρίτη επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πρόγραμμα LIFE-Biodelear. Η επίσκεψη ξεκίνησε με ξενάγηση στο Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ και στη συνέχεια στα Εργαστήρια του Τμήματος Εδαφολογίας Αθηνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Περισσότερα: 3η Επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πρόγραμμα...

Οι παγίδες με το καινοτόμο ελκυστικό BIODELEAR προετοιμάστηκαν με σκοπό την ανάρτησή τους στους πειραματικούς αγρούς ευρείας κλίμακας του έργου (12 ha).

sampletrap1
sampletrap1 sampletrap1
sampletrap2
sampletrap2 sampletrap2
sampletrap3
sampletrap3 sampletrap3

Στις 30-31 Ιανουαρίου και στις 23-24 Μαρτίου 2017 η ερευνητική ομάδα του Εργ. Υπολειμμάτων Γεωργ. Φαρμάκων του ΜΦΙ πραγματοποίησε δειγματοληψίες καρπών εσπεριδοειδών στους πειραματικούς αγρούς του έργου, για τις δράσεις Α2 και Β1.

sample1
sample1 sample1
sample2
sample2 sample2
sample3
sample3 sample3

Στις 29-30 Μαρτίου 2017 η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Εδαφολογίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πραγματοποίησε δειγματοληψία εδάφους στους πειραματικούς αγρούς του έργου, για τις δράσεις Α2 και Β1.

digma1
digma1 digma1
digma2
digma2 digma2
digma3
digma3 digma3

fao.iea

Το Life-Biodelear στο “Third FAO/IAEA International Conference on Area-Wide Management of Insect Pests: Integrating the Sterile Insect and Related Nuclear and Other Techniques”

Το πρόγραμμα Life-Biodelear συμμετείχε στο “Third FAO/IAEA International Conference on Area-Wide Management of Insect Pests: Integrating the Sterile Insect and Related Nuclear and Other Techniques”, το οποίο έλαβε χώρα στις 22-26 Μαΐου 2017, στη Βιέννη της Αυστρίας. Η παρουσίαση είχε ως τίτλο «An environmental friendly new attractant (BIODELEAR) for the mass trapping of Ceratitis capitata».

Περισσότερα: Το Life-Biodelear στο “Third FAO/IAEA International Conference on Area-Wide Management of Insect...

After-life plan

alterlifebanner