Η τέταρτη επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πρόγραμμα Life-Biodelear πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018. Η επίσκεψη έλαβε χώρο στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Εδαφολογίας Αθηνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Στην επίσκεψη ήταν παρόντες όλοι οι εταίροι του προγράμματος Life- Biodelear από του συμμετέχοντες ερευνητικούς φορείς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι εταίροι του προγράμματος παρουσίασαν την πρόοδο των δράσεων του προγράμματος και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση για τα μελλοντικά παραδοτέα του έργου, εστιάζοντας στις εκκρεμότητες που έχουν μείνει έως την ολοκλήρωση του έργου στις 31 Μαΐου 2019.

projectvisit001
projectvisit001 projectvisit001
projectvisit002
projectvisit002 projectvisit002
projectvisit1
projectvisit1 projectvisit1
projectvisit2
projectvisit2 projectvisit2
projectvisit3
projectvisit3 projectvisit3
projectvisit4
projectvisit4 projectvisit4
projectvisit5
projectvisit5 projectvisit5
projectvisit6
projectvisit6 projectvisit6
projectvisit7
projectvisit7 projectvisit7
projectvisit8
projectvisit8 projectvisit8
projectvisit9
projectvisit9 projectvisit9

After-life plan

alterlifebanner