Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με υπεύθυνο τον καθηγητή Γεωργική Εντομολογίας Νικόλαο Παπαδόπουλο, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στρατηγικής αντιμετώπισης της μύγας της Μεσογείου, ολοκλήρωσε τον εντοπισμό και την γεωγραφική αποτύπωση σε θεματικούς χάρτες των εναλλακτικών ξενιστών του εντόμου, που βρίσκονται τόσο εντός των πειραματικών οπωρώνων όσο και πλησίον των ορίων αυτών. Οι συγκεκριμένοι γεωγραφικοί χάρτες χρησιμοποιούνται ήδη στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης στρατηγικής αντιμετώπισης του εντόμου με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Tο Μάρτιο του 2018 στους πειραματικούς οπωρώνες του έργου LIFE-BIODELEAR εγκαταστάθηκαν παγίδες pitfall με στόχο την εκτίμηση της εδαφοβίας πικοιλότητας αρθροπόδων. Η συστηματική αναγνώριση των συλλεχθέντων δειγμάτων ανέδειξε την παρουσία μικρών πληθυσμών διπλοπόδων, χειλοπόδων και εντόμων κυρίως Coleoptera (των οικογενειών Carabidae, Staphylinidae και Sylhidae) και Hymenoptera (της οικογένειας Formicidae).Το Μάϊο του 2018 πραγματοποιήθηκε εκ νέου εγκατάσταση παγιδών pitfall, στους πειραματικούς οπωρώνες. Από την πρώτη ανάλυση των δειγμάτων,  διαπιστώθηκε η ανάκαμψη του εδαφόβιου πληθυσμού αρθροπόδων λόγω της εποχικής αύξηση της θερμοκρασίας.
Τον ίδιο μήνα του τρέχοντος έτους, πραγματοποιήθηκε επίσης η πρώτη δειγματοληψία με τη μέθοδο fogging προκειμένου να μελετηθεί η ποικιλότητα αρθροπόδων στην κόμη των δέντρων, των πειραματικών οπωρώνων.

Εφαρμογή της μεθόδου fogging

After-life plan

alterlifebanner