Στα πλαίσια της εξυγίανσης των αγρών τον Ιούλιο του 2017 πραγματοποιήθηκε συλλογή και απομάκρυνσή όλων των πεσμένων καρπών στους οπωρώνες τους με στόχο τη μείωση του πληθυσμού της μύγας της Μεσογείου (Ceratitia capitata).

sanitation1
sanitation1 sanitation1
sanitation2
sanitation2 sanitation2
sanitation3
sanitation3 sanitation3
sanitation4
sanitation4 sanitation4

After-life plan

alterlifebanner