Κατά την χρονική περίοδο Μάιος-Ιούνιος 2017 πραγματοποιήθηκε η προπαρασκευαστική αξιολόγηση της εδαφόβιας βιοποικιλότητας και στη συνέχεια η αξιολόγηση της δενδρόβιας βιοποικιλότητας των αρθροπόδων των νέων αγροτεμαχίων των εσπεριδοειδών που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της διεξαγωγής των πειραμάτων μεγάλης κλίμακας.

 

After-life plan

alterlifebanner