Η μαζική παγίδευση με το ελκυστικό Biodelear επεκτάθηκε σε συνολική έκταση 120 στρεμμάτων με ανάρτηση και παρακολούθηση νέων παγίδων στο σύνολο των πειραματικών οπωρώνων.

After-life plan

alterlifebanner