Δράση

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Αριθμός Δράσης

Όνομα της δράσης

 I

II

III

IV

 I

II

III

IV

 I

II

III

IV

 I

II

III

IV

 I

II

III

IV

 I

II

III

IV

A. Προπαρασκευαστικές δράσεις:

A.1

Παραγωγή των ελκυστικών και των παγίδων

 

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

                     

A.2

Προπαρασκευαστικές μετρήσεις στις περιοχές που θα γίνουν τα πειράματα

 

 •

 •

 •

 

 •

 •

     

 •

 •

 

 •

 •

                 

B. Εφαρμογή των δράσεων:

B.1

Εφαρμογή των καινοτόμων παγίδων σε πιλοτική κλίμακα

       

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

                       

B.2

Εφαρμογή των καινοτόμων παγίδων σε πραγματική κλίμακα.

                       

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

       

C. Παρακολούθηση του αντίκτυπου των δράσεων του έργου:

C.1

Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιτώσεων του έργου.

 

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

   

C.2

Παρακολούθηση των κοινωνικών-οικονομικών επιπτώσεων του έργου.

 

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

     

D. Δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης:

D.1

Διάδοση

 

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

   

D.2

"Επικοινωνιακό σχέδιο για μετά την διεκπεραίωση του προγράμματος LIFE"

 

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

   

E. Διαχείριση του έργου και παρακολούθηση της προόδου του έργου:

E.1

Διαχείριση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 

E.2

Παρακολούθηση του έργου

 

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


Εμπρός-> Δράση A1: Παραγωγή των Παγίδων και Ελκυστικών

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Κατάλογος δράσεων

Χρονοδιάγραμμα

Δράση A1: Παραγωγή των Παγίδων και Ελκυστικών

Δράση A2: Προπαρασκευαστικές μετρήσεις δεικτών των περιοχών που θα πραγματοποιηθεί στο έργο.

Δράση B1.: Εφαρμογή του καινοτόμου ελκυστικού σε πιλοτική κλίμακα

Δράση B2: Εφαρμογή του καινοτόμου υλικού σε μεγάλη κλίμακα.

Δράση Γ1: Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος

Δράση Γ2: Παρακολούθηση των κοινωνικών-οικονομικών επιπτώσεων του έργου.

Δράση Δ1: Διάδοση του Έργου και των αποτελεσμάτων αυτού.

Δράση Δ2: Το Επικοινωνιακό Σχέδιο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος LIFE BIODELEAR

Δράση E1: Διαχείριση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ –ΙΕΑ (SSIA)

Δράση E2: Παρακολούθηση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΕΑ (SSIA)