Προπαρασκευαστικές μετρήσεις δεικτών των περιοχών που θα πραγματοποιηθεί στο έργο

(Δύο αγρούς εσπεριδοειδών από 1 εκτάριο το κάθε ένα και ένα αγρό εσπεριδοειδών των 10 εκταρίων)

Η δράση Α2 θα διαρκέσει ένα χρόνο όπου κατά τη διάρκεια της οι ακόλουθες μετρήσεις θα λάβουν χώρα: Η καταγραφή των πρακτικών που υιοθετούνται από τους αγρότες για την αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου το ποσοστό προσβολή της καρποφορίας από τις συμβατικές πρακτικές προστασίας από την μύγα της Μεσογείου και στη συνέχεια η αξιολόγηση των επιπτώσεων των εν λόγω πρακτικών στις περιοχές που λαμβάνει μέρος η προστασία από την μύγα της Μεσογείου. Θα μετρηθεί η ποιότητα του εδάφους, η βιολογική ποικιλομορφία, τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων, το κόστος παραγωγής, η ποσότητα και η ποιότητα των καρπών.

Φορέας υλοποίησης: Ι.Ε.Α. (Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών)
Υπεύθυνοι φορείς: Α.Π.Θ., Π.Θ., B.P.I.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

1. Προσδιορισμός του ποσοστού καρποφορίας των αγροτεμαχίων των εσπεριδοειδών πριν από την εφαρμογή του καινοτόμου ελκυστικού <<Biodelear>> διά την προστασία από τη μύγα της Μεσογείου.
2. Προσδιορισμός του πληθυσμού της μύγας της Μεσογείου πριν από την εφαρμογή του καινοτόμου ελκυστικού <<Biodelear>> διά την προστασία από τη μύγα της Μεσογείου στα τρία περιβόλια των εσπεριδοειδών.
3. Καταγραφή της πιλοτικής περιοχής -Recording και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης της πιλοτικής περιοχής και αξιολόγηση τυχόν δυσμενών επιπτώσεων (Βιολογική ποικιλομορφία, υπολείμματα φυτοφαρμάκων). Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό ιστό
4. Η ανάλυση κινδύνου της πιλοτικής περιοχής (Έκθεση)

Δείκτες προόδου:

1. Συλλογή και ανάλυσης δειγμάτων εδάφους στα 2Χ1 εκτάρια και στα 10 εκτάρια
2. Συλλογή και ανάλυσης φρούτων στα 2Χ1 εκτάρια και στα 10 εκτάρια
3. Η ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων στις περιοχές που λαμβάνει μέρος το έργο (θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα στον δικτυακό ιστό).
4. Ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνου των περιοχών που λαμβάνει μέρος το έργο. (Από τον Δεκέμβριο του 2016 έως τον Αύγουστο του 2017 για τα δύο (2x 1 εκτάριο) περιβόλια εσπεριδοειδών) (Από το Δεκέμβριο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019 για τα 10 εκτάρια εσπεριδοειδή)
5. Απόκτηση άδειας για την εφαρμογή της προστασίας με το καινοτόμο ελκυστικό <<Biodelear>> από την μύγα της Μεσογείου στα εκτάρια των 12 αγροτεμαχίων των εσπεριδοειδών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 


Δράση A1: Παραγωγή των Παγίδων και Ελκυστικών <- Πίσω    Εμπρός->Δράση B1: Πιλοτική εφαρμογή.

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Κατάλογος δράσεων

Χρονοδιάγραμμα

Δράση A1: Παραγωγή των Παγίδων και Ελκυστικών

Δράση A2: Προπαρασκευαστικές μετρήσεις δεικτών των περιοχών που θα πραγματοποιηθεί στο έργο.

Δράση B1.: Εφαρμογή του καινοτόμου ελκυστικού σε πιλοτική κλίμακα

Δράση B2: Εφαρμογή του καινοτόμου υλικού σε μεγάλη κλίμακα.

Δράση Γ1: Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος

Δράση Γ2: Παρακολούθηση των κοινωνικών-οικονομικών επιπτώσεων του έργου.

Δράση Δ1: Διάδοση του Έργου και των αποτελεσμάτων αυτού.

Δράση Δ2: Το Επικοινωνιακό Σχέδιο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος LIFE BIODELEAR

Δράση E1: Διαχείριση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ –ΙΕΑ (SSIA)

Δράση E2: Παρακολούθηση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΕΑ (SSIA)