Η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος LIFE BIODELEAR

Η δράση Γ1 θα έχει διάρκεια 60 μήνες και οι στόχοι της δράσης αυτής θα είναι οι εξής:

α) να παρακολουθεί τα αποτελέσματα των άλλων δράσεων του έργου ότι αφορά σχετικά με το περιβάλλον και

β) να αξιολογηθεί η αειφόρος ανάπτυξη των καλλιεργειών απουσία των φυτοφαρμάκων με την επακόλουθη παραγωγή ασφαλών για το περιβάλλον και για τον άνθρωπο αγροτικών προϊόντων. 

 


Δράση Β2: Εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα  <- Πίσω  Εμπρός-> Δράση Γ2: Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις.

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Κατάλογος δράσεων

Χρονοδιάγραμμα

Δράση A1: Παραγωγή των Παγίδων και Ελκυστικών

Δράση A2: Προπαρασκευαστικές μετρήσεις δεικτών των περιοχών που θα πραγματοποιηθεί στο έργο.

Δράση B1.: Εφαρμογή του καινοτόμου ελκυστικού σε πιλοτική κλίμακα

Δράση B2: Εφαρμογή του καινοτόμου υλικού σε μεγάλη κλίμακα.

Δράση Γ1: Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος

Δράση Γ2: Παρακολούθηση των κοινωνικών-οικονομικών επιπτώσεων του έργου.

Δράση Δ1: Διάδοση του Έργου και των αποτελεσμάτων αυτού.

Δράση Δ2: Το Επικοινωνιακό Σχέδιο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος LIFE BIODELEAR

Δράση E1: Διαχείριση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ –ΙΕΑ (SSIA)

Δράση E2: Παρακολούθηση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΕΑ (SSIA)