Διάδοση του Έργου και των αποτελεσμάτων αυτού.

Η διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων αυτού θα αρχίσει από πολύ νωρίς και θα διαρκέσει καθόλα την διάρκεια της χρονικής περιόδου του έργου. Η μεταφορά των πληροφοριών θα είναι εστιασμένη και συνεπής και θα περιλαμβάνει ένα σημαντικό σύνολο δράσεων του έργου, έτσι ώστε οι γνώσεις και η εμπειρία που θα αποκτηθούν, να κοινοποιείτε ενεργά στους ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής της Μεσογείου, όπου μπορεί καλύτερα να εφαρμοσθούν οι παραπάνω εμπειρίες και γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από το έργο των δράσεων του προγράμματος LIFE BIODELEAR. 

 

 


Δράση Γ2 : Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις  <- Πίσω   Εμπρός-> Δράση Δ2 : Επικοινωνιακό σχέδιο.

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Κατάλογος δράσεων

Χρονοδιάγραμμα

Δράση A1: Παραγωγή των Παγίδων και Ελκυστικών

Δράση A2: Προπαρασκευαστικές μετρήσεις δεικτών των περιοχών που θα πραγματοποιηθεί στο έργο.

Δράση B1.: Εφαρμογή του καινοτόμου ελκυστικού σε πιλοτική κλίμακα

Δράση B2: Εφαρμογή του καινοτόμου υλικού σε μεγάλη κλίμακα.

Δράση Γ1: Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος

Δράση Γ2: Παρακολούθηση των κοινωνικών-οικονομικών επιπτώσεων του έργου.

Δράση Δ1: Διάδοση του Έργου και των αποτελεσμάτων αυτού.

Δράση Δ2: Το Επικοινωνιακό Σχέδιο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος LIFE BIODELEAR

Δράση E1: Διαχείριση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ –ΙΕΑ (SSIA)

Δράση E2: Παρακολούθηση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΕΑ (SSIA)