"Το Επικοινωνιακό Σχέδιο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος LIFE BIODELEAR"

Η δράση Δ2 με μηδενικό κόστος θα αρχίσει να υλοποιείται από τον 52ον μήνα και αναμένετε να ολοκληρωθεί στον 60ον μήνα του προγράμματος.

Στο επικοινωνιακό σχέδιο του προγράμματος LIFE BIODELEAR μετά την ολοκλήρωση του αναμένονται τα εξής, ότι τα λαμβανόμενα αποτελέσματα του προγράμματος τα οποία θα συμβάλουν σημαντικά στην βελτίωση του περιβάλλοντος και στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, θα αποφέρουν σημαντική ενημέρωση και επιρροή στους ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής της Μεσογείου.

 

 


Δράση Δ1 : Διάδοση του Έργου  <- Πίσω   Εμπρός-> Δράση Ε1 : Διαχείριση του έργου.

After-life plan

alterlifebanner

Σχετικά

Κατάλογος δράσεων

Χρονοδιάγραμμα

Δράση A1: Παραγωγή των Παγίδων και Ελκυστικών

Δράση A2: Προπαρασκευαστικές μετρήσεις δεικτών των περιοχών που θα πραγματοποιηθεί στο έργο.

Δράση B1.: Εφαρμογή του καινοτόμου ελκυστικού σε πιλοτική κλίμακα

Δράση B2: Εφαρμογή του καινοτόμου υλικού σε μεγάλη κλίμακα.

Δράση Γ1: Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος

Δράση Γ2: Παρακολούθηση των κοινωνικών-οικονομικών επιπτώσεων του έργου.

Δράση Δ1: Διάδοση του Έργου και των αποτελεσμάτων αυτού.

Δράση Δ2: Το Επικοινωνιακό Σχέδιο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος LIFE BIODELEAR

Δράση E1: Διαχείριση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ –ΙΕΑ (SSIA)

Δράση E2: Παρακολούθηση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΕΑ (SSIA)