Εισαγωγή

 


Το BIODELEAR αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS) για μια αειφόρο γεωργική ανάπτυξη με τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) απουσία των εντομοκτόνων, δηλαδή χρησιμοποιώντας την τεχνική της μαζικής παγίδευσης με ένα νέο ελκυστικό που δεν είναι τοξικό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον ώστε να εφαρμόζεται σε εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις της Μεσογείου.

 Συνέχιση ανάγνωσης


Το BIODELEAR αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS) για μια αειφόρο γεωργική ανάπτυξη με τον έλεγχο της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) απουσία των εντομοκτόνων, δηλαδή χρησιμοποιώντας την τεχνική της μαζικής παγίδευσης με ένα νέο ελκυστικό που δεν είναι τοξικό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον ώστε να εφαρμόζεται σε εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις της Μεσογείου.

Αυτό το σενάριο θα ενσωματωθεί στη στρατηγική μέσω μιας σειράς δράσεων όπου χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τα εσπεριδοειδή, τα οποία καλλιεργούνται εντατικά στην ενδοχώρα της Χίου, στην Ελλάδα για τα τελευταία 500 χρόνια.

Εκτός από την ανάπτυξη της ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο, το έργο επικεντρώνεται επίσης στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση των δεικτών του οικοσυστήματος πριν από την εφαρμογή της ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS) και μετά την υλοποίηση της ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS).

Ο στόχος είναι να ανακτηθεί το οικοσύστημα και να μετρηθεί αυτή ανάκτηση από την απουσία των εντομοκτόνων όταν εφαρμοστεί η παραπάνω προστασία από την μύγα της Μεσογείου με το νέο ελκυστικό.

Οι δείκτες της ανάκαμψης θα είναι οι ακόλουθες μετρήσεις: 1η Αναλυτικές μετρήσεις του εδάφους 2ον Μετρήσεις των υπολειμμάτων των εντομοκτόνων στα φρούτα 3ον Η βιοποικιλότητα του εδάφους, του θόλου των δέντρων και 4η Το ποσοστό προσβολής (%) στα φρούτα. Όλα τα παραπάνω αυτά θα εξεταστούν πριν από την εφαρμογή της στρατηγικής ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιβλαβών εντόμων (IPMS) απουσία εντομοκτόνων και μετά την υλοποίηση της ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διαχείριση των επιβλαβών εντόμων (IPMS) απουσία εντομοκτόνων.

Η πρόταση προσβλέπει σε ένα καλά δομημένο σχέδιο, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για την προστασία της μύγα της Μεσογείου με ένα νέο ελκυστικό με την τεχνική της μαζικής παγίδευσης σε μια διάρκεια πέντε ετών δράσεων όπου η επίδειξη μιας αειφόρου και ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διαχείριση των επιβλαβών εντόμων (IPMS) θα ολοκληρωθεί.

Το BIODELEAR προσβλέπει στην τεχνογνωσία από την παραπάνω στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS) για να περάσει αυτό πάνω στους αγρότες, και στους ενδιαφερόμενους φορείς και τις τοπικές αρχές για μια αειφόρο γεωργική πρακτική με σκοπό να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδα και σε άλλες μεσογειακές χώρες που ενδιαφέρονται για την προστασία από τη μύγα της Μεσογείου απουσία εντομοκτόνων με την χρήση μιας στρατηγικής ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS).

After-life plan

alterlifebanner

Εταίροι

 

Με τη συμμετοχή του
οικονομικού οργάνου LIFE της  Ε.Ε 

δικαιούχος συντονιστής :

Πληροφορίες

Χρονοδιάγραμμα

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015  και ολοκληρώθηκε την 25η Οκτωβρίου 2019

Περισσότερα